Международен фолклорен фестивал - 

Монтана

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - МОНТАНА,се организира от Община Монтана - България. Той е посветен на празника на града Свети Дух, който винаги е в понеделника след Петдесетница, т.е. 51 дена след Великден. През 2021 г. го отбелязваме на 21 юни, а Петнадесетото издание на фестивала ще се състои от до 19 до 24 Юни. 

Партньори
This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft