Международен фолклорен фестивал - 

Монтана

За фестивала

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - МОНТАНА, се организира от Община Монтана - България. Той е посветен на празника на града Свети Дух, който винаги е в понеделника след Петдесетница, т.е. 51 дена след Великден. През 2018 г. го отбелязваме на 28 май, а тринадесетото издание на фестивала ще се състои от до 26 до 30 май.

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft