Международен фолклорен фестивал - 

Монтана

РЕГЛАМЕНТ НА ХІVМЕЖДУНАРОДЕН
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - МОНТАНА 2020

Международният фолклорен фестивал – Монтана, е посветен на празника на града Свети Дух (в първия понеделник след Петдесетница, т.е. 51 дни след Великден) и е част от програмата за честването му.

Организатор
Община Монтана, България

Времетраене на фестивала
От съботата преди Петдесетница до първия четвъртък след Свети Дух (15 - 20 юни 2019 г.)

Условия
Във фестивала могат да участват фолклорни ансамбли за автентичен и обработен фолклор от всички държави.
Обща численост на гостуващите състави - 35 души (ръководители, танцьори, музиканти, певци, преводач, шофьор, официални лица и придружаващи лица). В случай, че основателни причини налагат различна численост, организаторът има право да прецени дали е допустимо да се приеме групата с по-голям или по-малък брой участници.

Всяка група изпълнява програма с продължителност: 60 мин. (един самостоятелен концерт), 30 мин. (при откриването на фестивала), 10 мин. (в сборния концерт на Свети Дух – празника на Монтана), 30 мин. (в концерт с танцовата група на своите домакини) и участва в дефилета.
Групите могат да изпълняват програмата си с акомпанимент на оркестър (на живо) или на запис. Разрешена е и електронна музика.
Групите носят националния флаг на своята държава.
Концертите се провеждат на открита сцена на централния площад на Монтана и съседни селища. В случай, че времето е лошо, изпълненията се преместват в салона на Драматичния театър на Монтана.

Групите са задължени да изпратят в определен от организатора срок попълнена заявка за участие по образец.

Финансиране

Фестивалът се финансира от Община Монтана, спонсори и други източници (програми и проекти), като за участниците се поемат разходи за:

- настаняване в хотел;
- хранене;
- екскурзии до забележителности на региона;
- транспорт за групи, пристигащи в България със самолет.

Отговорност на гостуващите групи са:
- пътните разходи;
- разходите за визи;
- медицински застраховки.

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft