Double click to change this paragraph text. This is not a Lorem Ipsum text, but we still want to keep it long, blah-blah-blah, is it long yet? Oh it's enough, double click to edit :)

ПРОГРАМА за ПРАЗНИКА на МОНТАНА “СВЕТИ ДУХ” 2007

26 май 2007 г.
19,30 ч. Приятели от Балканите - концерт на танцувална работилница „Етнос" към V СОУ „Христо Ботев", фолклорен танцов ансамбъл от КУД „Таше Милошевски" от Македония, и Танцов ансамбъл на КУД „Максим Маркович" от Сърбия

Площад „Жеравица" /при дъждовно време в залата на Драматичен театър/


27 май 2007 г.
19,00 ч. Откриване на фолклорния фестивал с участието на ФТА от КУД „Таше Милошевски" от Македония, ТА на КУД „Максим Маркович" от Сърбия, ТА от КУД „Лаза Нанчич" от Сърбия, фолклорен ансамбъл „Радован" от Чехия, ТА „Ходовяци" от Полша, ТА „Ханисек" от Чехия, ТА „Холцхокар" от Италия, ТА „Романати" от Румъния, Детски танцов ансамбъл от начално училище „Сент ИшВан" от Унгария

Площад „Жеравица" /при дъждовно време в залата на Драматичен театър/


28 май 2007 г.
8,30 ч. Божествена Света литургия Храм „ СВ. СВ. Кирил и Методий "

10,00 ч. Шествиеот  храм „ Св. Св. Кирил и Методий "до площад  „Жеравица"

10,15 ч. Тържествен водосвет

10,30 ч.  Празник в Монтана - концерт с участието гостуващите танцови състави от Италия, Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Унгария, Чехия.

Площад „Жеравица" /при дъждовно време в залата на Драматичен театър/


29 май 2007 г.
20,00 ч. Концерти на гостуващите танцови състави в съседни населени места


30 май 2007 г.
19,00 ч. фолклорен концерт на ТА „Младост" към Общински младежки дом и школа за български народни танци „Стоянови", ТА „Ханисек" от Чехия и ТА „Ходовяци" от Полша

Площад „Жеравица" /при дъждовно време в залата на Драматичен театър/

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft