Double click to change this paragraph text. This is not a Lorem Ipsum text, but we still want to keep it long, blah-blah-blah, is it long yet? Oh it's enough, double click to edit :)

Участници в Международния фолклорен фестивал - Монтана 2008

ФОЛКЛОРНА ТАНЦОВА ГРУПА  "ООСТ - ЗААН" ОТ ООСТЗААН - ХОЛАНДИЯ, е основана през 1987 г. Под вдъхновяващото ръководство на Инеке ван дер Хилст 14 ентусиасти често се представят пред публика с фолклорни концерти в музеите под открито небе и културните домове в цялата страна. Танците им са от различни области на Холандия. Костюмите им са предимно автентични или сполучливи копия на оригинални модели на типично градско облекло от края на XIX век. Впрочем, в някои села от района тези костюми се носят и днес по време на празнични церемонии. Групата е участвала във фестивали в Германия, Австрия, Литва, Португалия.

 

 

ФОЛКЛОРНА ТАНЦОВА ГРУПА КЪМ КОЛЕЖ "ГЕЛИШИМ" ОТ ИЗМИР - ТУРЦИЯ, се състои от ученици, които посещават частния колеж, който е основан през 1991 г. Тъй като културните ценности, чиито носител е фолклора, са изключително важни за това училище и затова 5 години след откриването му започва обучение по народни танци. Богатият репертоар на групата съдържа разнообразни танци от северните, южните и западните региони на страната. Тя участва с успех в много конкурси в родината си, както и във фестивали в Италия, Унгария и Гърция, където ще гастролира повторно след участието си в Монтана.

 

ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА "САБИНИК" ОТ СЛОВАКИЯ, съществува към Градския културен център в Сабинов от 1989 г. Членове на групата са над 40 деца на възраст от б до 14 години. В ансамбъла са обособени 2 групи: танцова и певческа. Инструменталните съпроводи се свирят от музикантите на фолклорната група за възрастни "Сабиновчан"."Сабиник" е формация за творческа изява в свободното време, която е фокусирана върху фолклорните традиции. Нейната цел е да изпълнява и развива фолклорното наследство: танци, песни, музика, игри и обичаи от регион Шариш. Нещо повече, групата гарантира приемствеността между поколенията като подготвя изпълнители за фолклорната група за въз-растни "Сабиновчан".

 

 

ТАНЦОВА ГРУПА "ТА ВАВОУЛА" ОТ МАКРИКАПА - ГЪРЦИЯ, е създадена през 1994 г. Участниците в нея са обединени от желанието да възродят народните танци и традиции на своите предци и да ги предадат на поколенията, фактът, че дейността й се разширява и тя привлича нови почитатели, доказва, че стремежът им се превръща в реалност. За да изпълни мисията си, групата организира ежегодно регионален фестивал за народни хора. Той се провежда на 21 май - денят, в който православната църква чества Свети Константин и Елена. Същевременно "Та Вавоула" популяризира гръцкия фолклор чрез концерти и участия във фестивали от остров Родос до Германия.
  

МУЗИКАЛНО-ТАНЦОВИЯТ АНСАМБЪЛ OT КОЛЕЖА "ГАЛИНА ВИПШЕВСКАЯ" - РУСИЯ, е една впечатляваща формация. Колежът е приемник на Детския музикален театър, създаден през 1984 г. от Елена Юриевна Трацевская към Пионерския дом в Перовски район - Москва. След много трансформации, от 2002-ра е преобразуван в Колеж за музикално-театрално изкуство № 61. Учебното заведение обединява общообразователната подготовка с изучаването на изкуства в 4 специалности -театрално-декоративно; инструментално-изпълншпелско; вокално и хореографско. Театърът за опера и балет е най-големият творчески компонент в структурата на колежа "Галина Вишневская". Уникалният младежки колектив е участвал в много фестивали в родината си, както и в Рим, Мадрид, Барселона, Берлин и други европейски градове.

 

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft