Международен фолклорен фестивал - 

Монтана

Участници в Международния фолклорен фестивал - Монтана 2011

АНСАМБЪЛ „ТИНГУИТ Е ЕЛБАСАНИТ” ОТ ЕЛБАСАН, АЛБАНИЯ е създаден като професионален състав. Състои се от солист, танцова група, вокална секция и оркестър. Ансамбълът създава и развива фолклорното наследство на древна и модерна Албания от различни региони. То е уникално поради факта, че в различните области фолклорът е твърде разнообразен в жанрово отношение и характерен с оригиналено звучене на песните, самобитни костюми, различни танци, ритуали и обичаи, които не съществуват н другите области. Ансамбълът ги пресъздава, спазвайки регионалната специфика. Той е радвал публиката с много концерти. Участвал е във фестивали в Русия, Турция, Италия.

ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ "ВЕСЕЛИН МАСЛЕША" ОТ ГР. БАНЯ ЛУКА – РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,е създаден през 1948 към дружеството за култура, изкуство и музика. За 6-те десетилетия от своето съществувате той е изпълнил над 6000 концерта в родината си, в Европа и Азия. Той е един от най-добрите състави в бивша Югославия и е най-силната младежка формация в Босна и Херцеговина в момента.

Сред постиженията му са множество призове от различни фолклорни форуми, но групата се гордее най-много с наградата “Златния танцьор” от международния детски фестилал във френския град Мат, организиран от C.I.O.F.F.

 

 

 

ФОЛКЛОРНА ТАНЦОВА ГРУПА “ОПИНКУЦА” ОТ ГР. КИШИНЕВ – РЕПУБЛИКА МОЛДОВА е създадена през 1990 и носи името на традиционната обувка на молдавските селяни. Групата изпълнява автентичен и стилизиран фолклор. Лауреат е на много фестивали в Молдова и зад граница. Репертоарът й включва песни и танци от различни региони на страната, традиционни детски игри, възстановка на аграрни, сватбени и семейни ритуали. Акомпанира малък оркестър. Едно от момчетата имитира уникалните песни на птиците. Групата е участвала във фестивали в Румъния, Крим, България, Македония, Украйна, Полша, Беларус, Латвия, Чехия, Холандия, Германия, Хърватска, Франция.

 

ТАНЦОВА ГРУПА “ПОЗНАН” КЪМ УНИВЕРСИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В ГР. ПОЗНАН – ПОЛША, съществува от 1892 г. Членовете й са предимно студенти. Те проучват и възстановяват автентични народни песни, танци, игри, инструменти, костюми от различни краища на страната, запазвайки специфичните характеристики на всеки регион. Групата е гастролирала в 14 различни държави, сред които Финландия, Египет, Алжир, Канарите. Формацията организира ежегодно световния фолклорен преглед «Интеграция».

 

 

АНСАМБЪЛ “РОЖАЙЕ” ОТ ГР. РОЖАЙЕ, ЧЕРНА ГОРА е основан през 2003 г. Съществуването му се осмисля от събирането, опазването и представянето на богатото фолклорно наследство на различните обичаи и традиции, песни и танци на североизточната част на Черна гора. Ансамбълът е учасвал във фестивали в повечето балкански държави, в Люксембург и Швейцария.

 

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft